มฟล. ร่วมออกบูธงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการเชียงรายเมืองสมุนไพร ภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ อิมแพค ฮอลล์ 11 เมืองทองธานี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเชียงรายเมืองสมุนไพร ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสมุนไพรที่เกิดจากงานวิจัย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ท่านรัฐมนตรีในครั้งนี้

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 351 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ