เชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการ Healthcare Technology Summit 2019 'Healthcare Anytime, Anywhere' ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้จริง ถึงเวลาสาธารณสุขไทย ต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News) ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

Theme: Healthcare Anytime, Anywhere

ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้จริง ถึงเวลาสาธารณสุขไทย ต้องให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ความเข้มข้นผ่านหัวข้อ

Healthcare Anytime, Anywhere

โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Healthcare Transformation Through Emerging Technology

โดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Digitally Surgery: Shaping The Future of Surgery Care

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 

  • Teenage Sex of The 21st  Century: AI, Blockchain, Cloud and Big Data; Everyone Talks About It!!!!
  • Privacy Law: Implication for Healthcare
  • The Future of Health Tech With IoMTs
  • Emerging Digital Health Ecosystem (Scenario: Alternative Medicine Address Safety)
  • Health Solutions For Elderly Care
  • Digitally Enable Integrated Care
  • The Future of Online Doctor!

 

***วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ***

 

25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ

สอบถามเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ Tel.02-661-7750 # 221,222,223

อีเมล: tanya@absolutealliances.cominfo@absolutealliances.com ; pimphatsara@absolutealliances.com

หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์: https://www.healthcaretechnology-summit.com/www.healthcaretechnology-summit.com

เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/Healthcare-Technology-Summit-775495042594258/www.facebook.com/Healthcare-Technology-Summit-775495042594258/

  • 3000 ครั้ง