เชิญประชุมพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Natthiraphon Khotaphan (Developer) | อ่านข่าวทั้งหมด 1256 ครั้ง