เชิญประชุมพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาฯ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เครื่อง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง [ 141.98 KB]

TOR [ 315.77 KB]

เอกสารประกวดราคา [ 450.09 KB]

 |   |  2455 ครั้ง