ขอเชิญข้าราชการ เข้าร่วมอบรมเพื่่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานประจำคณะ (Liaison officer)

หมวดหมู่ข่าว: โครงการรับจ้าง

เอกสารดาวน์โหลด

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
  • เอกสารโครงการ
  • 502 ครั้ง