ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Cosmetic Recipe Workshop ปีที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์

           ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Cosmetic Recipe Workshop ปีที่ 2" ในระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2562 ณ หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 8 ถ.สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร  โดย จัดเป็นคอร์สย่อยทั้งหมด 4 คอร์ส ดังนี้

 1. หัวข้อ Basic Essence and Serum Recipes (การตั้งตำรับเอสเซ้นซ์ และเซรั่มขั้นพื้นฐาน)
  วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
 2. หัวข้อ Anti-pollution (สรรค์สร้างตำรับเครื่องสำอางต้านมลพิษ)
  วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
 3. หัวข้อ All about blush (สารพัดตำรับบลัชออน)
  วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
 4. หัวข้อ Lip Art การทำลิปเบื้องต้นน
  วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนต่อท่านดังนี้

 • ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562  คอร์ส ละ 4,000 บาท ต่อท่าน
 • ชำระค่าลงทะเบียน หลังวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 คอร์ส ละ 4,500 บาท ต่อท่าน

          และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 6386  ( 08 9225 6558

LINE ID : academic.mfu

เอกสารดาวน์โหลด

 • หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
 • กำหนดการอบรม
 • แบบตอบรับเข้าร่วใโครงการ
 • เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

สมัครออนไลน์          ตรวจสอบรายชื่อ

 • 4699 ครั้ง