มฟล.จัดเสวนา 'MFU Voice for Clean Air' ทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนา “MFU Voice for Clean Air” เพื่อทวงคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กมาเป็นระยะเวลายาวนาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า จากวิกฤตสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ปกคลุมทั่วบริเวณภาคเหนือตอนบนมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 2 เดือน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและการแบกรับค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษาสุขภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยหลังจากที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกแถลงการณ์ เรื่องขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนืออย่างเร่งด่วนและจริงใจเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชนเป็นอย่างมากที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เป็นกระบอกเสียงให้แก่ทุกคน

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงจัดการเสวนาเรื่อง “MFU Voice for Clean Air” ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square  มฟล. โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37, นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย ประเด็นหลักในการเสวนาครั้งนี้คือการรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กจากทุกภาคส่วนในหลายมิติ เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญทุกท่านเข้ามามีส่วนร่วมกันในครั้งนี้” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 531 ครั้ง