ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดี กิจกรรม มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสำคัญสุดต่อสมอง เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ศุนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Wellness Center) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพที่ดี กิจกรรม มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตสำคัญสุดต่อสมอง เพื่อเด็กไทยพัฒนาการสมวัย ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง (ME-518) ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หัวข้อในการบรรยาย

  1. วัยทองของเด็กที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย
  2. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัย
    โดยนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

และ กิจกรรมให้คำปรึกษา “การเรียนรู้ของเด็ก 1,000 วันแรกของชีวิต” โดยทีมจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ qrgo.page.link/jyyb
ค่าลงทะเบียน 200 บาท/ครอบครัว
*หมายเหตุ สามารถชำระเงินสดหน้างานได้

  • 1197 ครั้ง