ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครผู้ประกอบการ ธุรกิจด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

  • กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562)
  • กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานภายในประเทศต่างภูมิภาค (วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562)
  • กิจกรรมที่ 3 การแข่งขัน Idea to Products (วันที่ 24-25 มิถุนายน 2562)
  • กิจกรรมที่ 4 การจัดแสดงสินค้าภายในประเทศระดับภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 วัน (เดือนกรกฎาคม 2562)
  • กิจกรรมที่ 5 การจัดแสดงสินค้าภายในประเทศระดับนานาชาติ ในงาน Smart SME Expo 2019 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8 (วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2562)
  • กิจกรรมที่ 6 การศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 วัน (เดือนสิงหาคม 2562)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 เมษายน 2562

ลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คลิก

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องดาวน์โหลดและกรอกใบสมัคร ส่งมายังสำนักงานฯ จะถือว่าเป็นการสมัครเข้าร่วมโครงการที่เสร็จสมบูรณ์

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Facebook Page : MFii : Mae Fah Luang University
Line : line.me/R/ti/p/%40kzc8150s
E-mail : angwara.sri12@lamduan.mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-917013 , 7011

  • 1087 ครั้ง