ขอเชิญชวนร่วมฟังบรรยาย กิจกรรม 'รู้ทันโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Wellness Center ขอเชิญชวนร่วมฟังบรรยาย กิจกรรม "รู้ทันโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน" ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง (ME-518) ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 05 391 7568 MFU Wellness Center

หัวข้อในการบรรยาย

  1.  แนวทางการดำเนินชีวิตสู่การมีสุขภาพสมองที่ดีและวิธีการป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองและระบบประสาทสัมผัสถูกทำลาย
  2. กรณีศึกษาและแนวทางประเมินตนเองเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะสมอง เสื่อมและอัลไซเมอร์ โดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ระบบประสาทผู้สูงอายุ สมองเสื่อม ระบาดวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน : qrgo.page.link/ZxB9
*ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

  • 1062 ครั้ง