ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ 'PM 2.5 นั้น สำคัญไฉน'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Wellness Center ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ "PM 2.5 นั้น สำคัญไฉน" โดย พลตรี นายแพทย์ ประสิทธิ์ มหากิจ กองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประดู่แดง 1 (E4B-502/3) อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลงทะเบียน : qrgo.page.link/T4d1
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

  • 1103 ครั้ง