ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือด (Infusion Pump) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕๙ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 180 ครั้ง