มฟล.ส่งต่ออุปกรณ์ดับไฟป่าจากโครงการ 'ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น' ให้มทบ. 37 ชร.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 มฟล. ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยดับไฟป่าและเครื่องป้องกันที่ได้รับมอบจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ภายใต้โครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” ประกอบด้วยเครื่องเป่าลม 10 เครื่อง และหน้ากาก 1000 ชิ้นโดยมีพ.ท.อิสสระ เมาะราษี หัวหน้าฝ่ายข่าว มณฑลทหารบกที่ 37 เชียงรายเป็นผู้แทนรับมอบจาก อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 247 ครั้ง