ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2562 "ส้มป่อย มวลบุปผา สูมา ปฐมาธิการบดี" วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ตั้งเวลา 14.50 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า

การแต่งกาย:

พนักงาน มฟล. : เสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัย

นักศึกษา มฟล. : ชุดนักศึกษา/ชุดพื้นเมือง

ประชาชนทั่วไป : ชุดพื้นเมือง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 408 ครั้ง