มฟล. มอบน้ำดื่ม 3,000 ขวดจาก 'สิงห์มอบน้ำใจดับไฟป่า' ถึงผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น             รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บ.สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ‘สิงห์มอบน้ำใจดับไฟป่า’ มอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า จังหวัดเชียงราย


| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 254 ครั้ง