ขอเชิญร่วม'พิธีชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย' และการเสวนาทางวิชาการเกียรติยศ 'มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับเมืองเชียงราย'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

เวลา 09.00 น.  "พิธีชัยมงคล แด่อาจารย์วันชัย"

เวลา 13.30 น.   การเสวนาทางวิชาการเกียรติยศ

                       "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับเมื<wbr />องเชียงราย" ร่วมเสวนาโดย      

                        * พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)            

                        * ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ

                        * รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                        ดำเนินการเสวนาโดย คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์

การแต่งกาย 

พนักงาน : ชุดสูทมหาวิทยาลัย

นักศึกษา: ชุดนักศึกษา

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 611 ครั้ง