ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่อง ประกวดราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1.เอกสารประกาศ

2.เอกสารประกวด

3.คุณลักษณะ

4.ราคากลาง

 |   |  684 ครั้ง