ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่อง ประกวดราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑ งาน ระยะเวลา ๑ ปี (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Saisunee Donchai | อ่านข่าวทั้งหมด 107 ครั้ง