อาชีวอนามัยร่วมทำดีบริจาคโลหิตเนื่องในงานวันแรงงาน 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  เข้าร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งหลวง ต.แม่ยาว อันเป็นกิจกรรมร่วมกันของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สถานประกอบการ และแรงงาน ผู้ทุ่มเทเสียสละแรงงาน และความอุตสาหะในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทย โดยมีประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้นักศึกษาได้ร่วมพิธีทำทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญของวัดแม่ยาว เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนาอีกด้วย

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 257 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ