สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. เตรียมจัดงาน MFU RUN 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมเตรียมจัดงาน MFU RUN 2019 และโครงการลดปัญหาการเผาป่า

นายประชา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี นายกสมาคม ประธานการประชุม เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า คณะกรรมการฯ มีมติให้จัดงาน MFU RUN ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ MFU RUN 2019 โดยกำหนดจัดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งครั้งแรกที่จัดได้รับเสียงตอบรับจากผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากโดยจะมีการเปิดเชิญชวนทีมจัดการแข่งขันวิ่งในครั้งนี้เข้ามานำเสนอผลงานและแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อทางสมาคมจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการจัดครั้งนี้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการลดปัญหาการเผาป่าและกำจัดหมอกควันร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาปัญหาเรื่องหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ทางสมาคมนักศึกษาเก่าฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวว่าควรได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืน จึงบรรจุโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะได้ประชุมหารือกับภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินการต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 463 ครั้ง