ประกาศมหาิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่องประกวดราคางานจ้างรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยางชั้น ๓ อาคาร AV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 205 ครั้ง