ประกาศมหาิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่องประกวดราคางานจ้างรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องยางชั้น ๓ อาคาร AV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 |   |  715 ครั้ง