ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้

หมวดหมู่ข่าว: Cossci-ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน

           ด้วย สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการครัวและห้องอาหาร ชั้น 4 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดย จัดเป็นคอร์สย่อยทั้งหมด 5 คอร์ส ดังนี้

 1. คอร์สการทำขนมสำหรับธุรกิจร้านเบเกอรี่
  วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ต่อท่าน
                 
 2. คอร์สการประกอบอาหารไทย
  วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 อัตราค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ต่อท่าน
                
 3. คอร์สการประกอบอาหารตะวันตก
  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 อัตราค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ต่อท่าน
                 
 4. คอร์สการประกอบธุรกิจบาร์ (Bartender)
  วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 อัตราค่าลงทะเบียน 4,000 บาท ต่อท่าน
                 
 5. คอร์สการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ
  วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 อัตราค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ต่อท่าน
                 

          และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินมายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

เอกสารดาวน์โหลด

 • 3033 ครั้ง