มฟล. เปิดรับสมัครนักศึกษาปัจจุบันร่วมเป็น Trainer G-Suite ให้นักศึกษาปี 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยจัดการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครนักศึกษาปัจจุบันเพื่อร่วมเป็น Trainer สอนการใช้งาน Lamduan Mail และ Applications สำหรับ G-suite for education ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สมัครได้ที่ https://goo.gl/IMQAmW

https://goo.gl/IMQAmW

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 969 ครั้ง