มฟล จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ How to Live and Learn on Campus 2017

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 (How to Live and Learn on Campus 2017) ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เพื่อสร้างความพร้อมในหลากหลายให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนรอบด้านเมื่อเข้ามาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม ว่าขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จก้าวแรกของนักศึกษาใหม่ทุกคน ที่ได้ใช้ความสามารถความทุ่มเทตั้งใจผ่านการสอบคัดเลือกในระบบต่างๆ จนได้ก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“การใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องพบกับอุปสรรคหลายอย่าง ซึ่งเราจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ โดยเราต้องมีทั้งความมุ่งมั่นอดทน มีความอุตสาหะ เพื่อฝ่าความยากลำบากของช่วงเวลานี้ไป และพบกับความสำเร็จในอนาคต ในที่สุดเราจะค้นพบว่าความลำบากในวันนี้ จะกลายเป็นความสุขในวันข้างหน้า อุปสรรคในวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าไม่รู้จบเมื่อเราสำเร็จการศึกษาออกไป ว่าประสบการณ์เหล่านี้ที่ทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคน”

กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ได้จัดขึ้นเนื่องด้วยเมื่อก้าวผ่านจากระดับมัธยมศึกษาขึ้นสู่ระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องพบความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งในด้านการเรียน สังคม และการดำรงชีวิต จึงได้จัดกิจกรรมหลากหลายด้านเพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข จนสำเร็จการศึกษา โดยมีทั้งกิจกรรมแนะนำหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งแนะแนวทางการศึกษาค้นคว้าให้ประสบความสำเร็จ แนะนำหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใน กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมที่จะได้พบกับอาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ รวมทั้งนักศึกษาเก่าที่ออกไปทำงานที่น่าสนใจ จะได้กลับมาบอกเล่าแนวทางในการเล่าเรียนและการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจะได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง โดยสิ่งที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังนั้นก็เพื่ออยากให้พวกเรามีบุคลิกภาพแห่งความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั่นก็คือ ความรู้จักพี่รู้จักน้อง เคารพในระเบียบประเพณี เคารพกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง มีความสามัคคีกลมเกลียว มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ และมีความรักชาติบ้านเมือง นี่คือเอกลักษณ์ของนักศึกษาแม่ฟ้าหลวง สุดท้ายนี้ ขอพรสิงศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลประทานพรให้นักศึกษาทุกคน มีความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต มีเป้าหมายที่ดีเกิดขึ้นในช่วงชีวิตต่อไปจากนี้ และบรรลุสิ่งที่พึงประสงค์ทุกประการ” อธิการบดี กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 867 ครั้ง