มฟล. ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เชิญชมนิทรรศการศิลปะ 'เปิดบ้านพุทธศิลป์' ครั้งที่2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ ขัวศิลปะ เชียงราย เชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะ “เปิดบ้านพุทธศิลป์ ครั้งที่ 2” (Open House Buddhist Art Exhibition) ณ พิพิธภัณฑ์อารายธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพการสึกษาพุทธศิลปกรรม โดยเป็นผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 ของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความงดงามที่มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งระหว่างศิลปะและพุทธศาสนา ที่แทรกซึมแนบแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย อันเป็นที่มาของการจัดตั้งสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ที่ต้องการสร้างบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและสามารถถ่ายทอดความเข้าใจความหมายของงานพุทธศิลป์ไปยังผู้คนต่างๆ และก่อให้เกิดความยั่งยืนทั้งแง่มุมทางด้านศิลปะและพุทธศาสนา โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ มาตั้งแต่เริ่มแรก

      ในการนี้ได้รับเกียรติจากหลายท่านที่ให้การเกื้อหนุนการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น คุณชัยพิชิต โฆษิตพิพัฒน์ รองผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจลูกค้า ผู้ประกอบการธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ, คุณปริยากร พวงมาลัย ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดเชียงราย, ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ทรงเดช ทิพย์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศิลป์ฯ ศิลปินขัวศิลปะ และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ

  • 2548 ครั้ง
  • #พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง #ศิลปวัฒนธรรม