สวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. จัดกิจกรรม 'ดอยแง่มงามอร่ามตา ด้วยพฤกษานานาพรรณ ครั้งที่ 5' ปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าในชื่อ “ดอยแง่มงามอร่ามตา ด้วยพฤกษานานาพรรณ ครั้งที่ 5” ภายใต้โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ดิน รักษ์ป่า โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน และผู้สนใจเข้าร่วมปลูกป่าบริเวณพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกว่า 1,100 ต้น ประกอบด้วยพรรณไม้จำนวน 10 ชนิด เช่น กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ สักทอง มะเกี๋ยง บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมครั้งในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก

ที่มา: โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 959 ครั้ง
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา