มฟล.ปลูกต้นไม้กว่า 2,200 ต้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมโลก” จำนวน 2,200 ต้น จาก 6 ชนิด ประกอบด้วย เสี้ยวดอกขาว งิ้วแดง กัลปพฤกษ์ หางนกยูงฝรั่ง ยางนา และพะยอม โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน บนพื้นที่กว่า 3 ไร่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ดอยแง่ม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1547 ครั้ง
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา