มฟล. ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต 'ดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน' 15 มิ.ย. 62

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต “ดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน” วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มฟล.

บรรเลงโดย: วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย        

ขับร้องโดย: คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. 053917037

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 601 ครั้ง
ส่วนประชาสัมพันธ์