ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาระบบภาพและเสียง สำหรับกิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
| ผู้เขียนข่าว Tanaphol Suntornsuk | อ่านข่าวทั้งหมด 160 ครั้ง