สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจับมือภาคีระดับอาเซียนจัดประชุมหารือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกลุ่มประเทศอาเซียน จัดงานประชุม Strengthening Climate Resilien of AMS through Experience Sharing and Lesson Learn on Progress of Climate Change Adaptation Activities. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. และ รศ.ดร. รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมงานประชุม โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน เจ้าหน้าที่ไทย ผู้เชียวชาญ และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือหาวิธีลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ A Star Phulare Valley Chiang Rai Resort

ที่มา: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 252 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ