อธิการบดี มฟล. รับมอบเครื่อง Hyper Flex มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จากบริษัท Cisco

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับมอบมอบเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง Cisco Hyper Flex มูลค่ากว่า 3 ล้านบาทจากคุณวัตสัน ถริภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัทซิสโก้ ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ดร. ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ

เครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูง Cisco Hyper Flex จะเข้ามามีบทบาทในการลดความซับซ้อนของการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นที่มีความสำคัญต่อการใช้งานบริการทางด้านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อตอบรับการเป็น Digital University อย่างเต็มตัว

 |   |  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  832 ครั้ง