ชมรมครูดอย มฟล. ร่วมจัดค่ายต้นกล้าของแผ่นดิน 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา ชมรมรักษ์ประชาธิปไตย (ชมรมครูดอย) ร่วมจัด กิจกรรมต้นกล้าของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยใช้พื้นที่ภายใน มฟล. จัดค่ายกิจกรรมต่างๆ ให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับประถมศึกษา ที่เดินทางมาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยรอบพื้นที่ จำนวน 7 แห่งคือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ซึ่งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อเป็นการรับขวัญในคืนวันที่ 7 มิถุนายน พร้อมทั้งกิจกรรมสันทนาการเพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความคุ้นเคย มีเจ้าหน้าที่จากส่วนพัฒนานักศึกษาและพี่ๆ ชมรมครูดอยเป็นพี่เลี้ยงค่าย

     ทั้งนี้ มีพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 8 มิถุนายน 2562  ได้รับเกียรติจาก นายวีระชัย เจริญจิตติชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.ท. เกียรติศักดิ์ จิตวิจารณ์ นายตำรวจนิเทศ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และคุณครูจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 7 แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มฟล. อีกด้วย หลังจากพิธีเปิดเป็นกิจกรรม Walk rally โดยมีฐานต่างๆ ให้น้องๆ ได้เข้าร่วม เช่น ฐานนักสืบ ฐานกรองน้ำ เป็นต้น ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย มีทั้งฐานเกมและฐานความรู้ เช่น กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมภูเขาไฟ กิจกรรมวิ่งไปหยิบมาสิจ๊ะ และกิจกรรมออกแบบ Hero เป็นต้น เป็นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการในวิชาต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่แสนสนุก

      กิจกรรมวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ในช่วงเช้า พี่ๆ ชมรมครูดอย พาน้องๆ ไปสนุกกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ส่วนในช่วงบ่าย ได้จัดกีฬาสีให้น้องๆ โรงเรียน ตชด. ได้รู้ถึงความสามัคคี ความสนุกสนาน การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย และในช่วงค่ำได้มีการจัดปาร์ตี้ ในธีม "สงกรานต์" ก่อนเข้างานได้มีการปะแป้งน้องโรงเรียน บรรยากาศภายในงานมีการรำวงร่วมกัน การจับหางบัตร การแสดงของน้องโรงเรียนและการแสดงจากพี่ๆ ในค่าย สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

      กิจกรรมในวันสุดท้ายของค่าย วันที่ 10 มิถุนายน 2562 พี่ๆ ชมรมครูดอยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาภายใน มฟล. โดยสถานที่ 1 ได้พาน้องๆ ไปชมการเชิดสิงโตและการเชิดมังกร จากพี่ๆ ชมรมเชิดสิงโต มังกร จากสำนักวิชาจีนวิทยา บริเวณด้านหน้าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร จากนั้นสถานที่ 2 น้องๆ ได้ไปที่โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. โดยมีเจ้าหน้าที่จากโครงการฯ เป็นวิทยากร มาให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ หลังจากนั้น พาน้องๆ ขึ้นรถเพื่อชมทิวทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมกับบรรยายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นับเป็นกิจกรรมที่สร้างทั้งความสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้แก่น้องๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

 

ข้อมูลจาก ชมรมรักษ์ประชาธิปไตย (ชมรมครูดอย)

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา บริการชุมชน  |  1237 ครั้ง