อธิบดีกรมการศึกษาผู้ใหญ่และอุดมศึกษา ราชอาณาจักรภูฏาน เยือน มฟล. ให้ความสนใจหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับสากล

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


          ผศ.ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้การต้อนรับ Madame Kesang Choden Dorji อธิบดีกรมการศึกษาผู้ใหญ่และอุดมศึกษา ราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเยือนประเทศไทย และได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  โดยกรมการศึกษาผู้ใหญ่และอุดมศึกษา ราชอาณาจักรภูฏาน เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการพิจารณามอบทุนรัฐบาลให้แก่นักเรียนภูฏานเพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานระดับสากลในต่างประเทศ การเยือนครั้งนี้ Madame Kesang Choden Dorji ได้ให้ความสนใจซักถามรายละเอียดหลักสูตรที่ทันสมัย การเรียนการสอนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข การแพทย์ การพยาบาล และด้านเทคโนโลยีสำหรับชาวภูฏาน ซึ่งจะสาสมารถช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการโดยการจัดโครงการต่างๆ แก่ราชอาณาจักรภูฏานมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศ

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 245 ครั้ง