มฟล. จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยชาวมหาวิทยาลัย ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธี เริ่มจากตั้งขบวนแห่รอบวิหาร 3 รอบ แล้วอัญเชิญเทียนพรรษาเข้าสู่วิหาร เข้าสู่พิธีการทางพระพุทธศาสนา โดยอธิการบดี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ เป็นประธานในพิธี จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรนำไหว้พระและอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาธรรม จากนั้นประธานสงฆ์ พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแก้ว พระอารามหลวง บรรยายธรรมแก่ผู้ที่มาร่วมพิธี ต่อมาเข้าสู่พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน อธิการบดี ผู้บริหาร ผู้แทนนักศึกษา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แด่พระสงฆ์ 7 รูปที่มาจากวัดโดยรอบมหาวิทยาลัย พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ทั้งนี้ ชาวมหาวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคปัจจัยรวม 38,000 บาท โดยส่วนหนึ่งได้นำถวายแด่วัดต่างๆ ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้

 

.....

ข่าว คึกฤทธิ์ พลเยี่ยม

ภาพ จักรพงษ์ วงศ์ใหญ่

 |   |  ศิลปวัฒนธรรม ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ  |  1250 ครั้ง