มฟล. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เชิญ 'แอฟ ทักษอร-กนิษฐ์ สารสิน' ให้แรงบันดาลใจเฟรชเชอร์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ ได้เชิญวิทยากรพิเศษมาพบปะกับน้องๆ นักศึกษาใหม่ (Freshers) เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ดีต่อการก้าวขึ้นสู่ระดับหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ไม่ว่าจะเป็น กนิษฐ์ สารสิน ที่มีบทบาททั้งการเป็นผู้บริหารธุรกิจและพิธีกรรายการโทรทัศน์ ในหัวข้อ เป้าหมายและเส้นทางชีวิต (Setting your goal) และ แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ นักแสดงที่เป็นต้นแบบให้แก่หลายๆ คน ในหัวข้อ การใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม (Grace&Smart student) โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (How to Live and Learn on Campus 2019) ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 กว่า 3,600 คนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ นับเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักศึกใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ และมีความพร้อมในการเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 นี้

 

....

ข่าว คึกฤทธิ์ พลเยี่ยม

ภาพ จักรพงษ์ วงศ์ใหญ่

 |   |  อธิการบดี บุคคลสำคัญ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ นักศึกษา  |  1119 ครั้ง