มฟล. จัดพิธีสู่ขวัญแบบล้านนา ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ องค์การบริหารองค์การนักศึกษาสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัด “พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 3,600 คน ที่ได้ใส่ชุดพื้นเมืองมาเข้าร่วมงาน โดยลำดับงานประกอบไปด้วยพิธีฮ้องขวัญน้องใหม่โดยพ่อครูเชียงราย การผูกข้อมืออวยชัยให้พรให้แก่ตัวแทนนักศึกษาโดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเหล่าผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ไม่ว่าจะเป็นฟ้อนรำพื้นเมือง ตีกลองสะบัดชัย การบรรเลงเพลงคำเมืองโดยวงดนตรีไทยพื้นเมืองของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงนักศึกษาจากต่างชาติ ได้สัมผัสวัฒนธรรมล้านนาซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และยังได้ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย นับเป็นปลูกฝังให้รู้จักการปรับตัวและเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมใหม่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

....

ข่าว คึกฤทธิ์ พลเยี่ยม
ภาพ พลเอก ศิริเวชอำนวยกิจ

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 394 ครั้ง
นักศึกษาส่วนพัฒนานักศึกษาสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการศิลปวัฒนธรรม