มฟล. สืบสานประเพณีน้องใหม่ปลูกป่า ปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติให้นักศึกษาใหม่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

 

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม “จิตอาสาปันน้ำใจ น้องใหม่ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ” เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ซึ่งถือเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ และนับเป็นประเพณีสำคัญในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยสืบสานมานับแต่ก่อตั้ง โดยในปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,600 คน นับเป็นรุ่นที่ 21 ที่จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เช่นเดียวกับทุกปี ทำให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีความร่มรื่นและอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าปลูกเต็มพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ โดยในปีนี้ทำการปลูกต้นกล้า 7 ชนิด คือ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ ยางนา พะยอม และ มะฮอกกานี จำนวน 4,200 ต้น ในพื้นที่ของโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มฟล.

 |   |  นักศึกษา จิตอาสา ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  1802 ครั้ง