ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงลำเหมือง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศฯ

เอกสารประกวดฯ

แบบรูปรายการ

BOQ

BOQ Excell blank form

ราคากลาง

 |   |  726 ครั้ง