ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสาธารณะระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง-โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 |   |  910 ครั้ง