มฟล. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณโถง C1 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมเป็นตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ วางพานพุ่มสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 494 ครั้ง