ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ขอเชิญชวนร่วมงาน SALLC Fest 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนร่วมงาน SALLC Fest 2019 วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. – 15.30 น. ณ ลานหน้าอาคาร S7 และห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง อาคาร S7 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การบริการและทรัพยากรสำหรับการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ให้แก่นักศึกษา ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียนภายในงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ที่มา: ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง

 |   |  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง  |  1024 ครั้ง