พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม) ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โถงอเนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็นประธานในพิธี เริ่มจากประธานในพิธีลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ เสร็จแล้วประธานในพิธีกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ จากนั้นผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 881 ครั้ง