มฟล. จัดพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

 

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ลานดาวและโถงอาคารเรียนรวม 1 โดยเริ่มด้วยพิธีทางศาสนา จากนั้นเป็นการร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้งให้พระภิกษุสงฆ์ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และประชาชนใกล้เคียง

          ต่อมาเป็นพิธีลงนามถวายชัยมงคล โดยอธิการบดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกล่าวถวายคำสดุดี จากนั้นเป็นการลงนามถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong (IMU) | อ่านข่าวทั้งหมด 717 ครั้ง