มฟล.จัดการแข่งขันว่ายน้ำ MFU Swimming Championship ครั้งที่ 4 จัดอันดับนักกีฬาเยาวชนภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ต่อพันธ์ ทันดร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ MFU Swimming Championship ครั้งที่ 4  ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร) ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2562 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 407 คน จาก 218 รายการ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ลภัสขนิษฐ์กุล บริษัท รีดด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1983) จำกัด โรงแรมภูฟ้า วารี เชียงราย รีสอร์ท คุณประนม ใจเที่ยง และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย การแข่งขันรายการนี้เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนและเยาวชนที่สนใจกีฬาว่ายน้ำได้พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนเป็นการจัดอันดับนักกีฬาว่ายน้ำในแต่ละรุ่นอายุของภาคเหนือตอนบน โดยการแข่งขันนี้ใช้กติกาสมาพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA 2017-2021) แปลเป็นไทยโดยสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 374 ครั้ง