มฟล.ต้อนรับ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏาน หารือขยายร่วมมือวิชาการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

           รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ให้ต้อนรับ H.E. Mr. Tshewang C. Dorji เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย ที่เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดี พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

            ทั้งนี้ราชอาณาจักรภูฏานกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความสัมพันธ์อันยาวนาน โดยมีความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและมหาวิทยาลัยได้เสนอทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวภูฏานหลากหลายสาขาวิชานับตั้งแต่การก่อตั้ง

              และยังได้วางแผนขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และการวิจัยในด้านการแพทย์แผนจีน, เครื่องสำอาง, การพยาบาล, เศรษฐกิจพอเพียงและเห็ดรา (เห็ดหลินจือ, Cordyceps)

              นอกจากนี้ในการหารือได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ และหลักสูตรเครื่องสำอางแก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจเครื่องสำอางสำหรับนักเรียนชาวภูฏาน และนำไปสู่กิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนช่วยสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน

 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 267 ครั้ง