21 ตุลาคม 2562 ประชาชนรับบริการรักษาฟัน ฟรี!

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News) ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้การรักษาโดยอาจารย์ทันตแพทย์

สามารถรับคิวทำการรักษาได้ใน วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00-14.00 น. และเข้ารับการรักษา เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ คลินิกทันตกรรม พร้อมมูล 1-2  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  บริเวณศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร : 0-5391-3333

หมายเหตุ:

1. ผู้ขอรับบริการจะต้องเลือกการรักษาเพียง 1 รายการเท่านั้น

2. ทันตกรรมเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย

 |   |  คลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  2455 ครั้ง