MFU Internship & Job Fair 2019

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม MFU Internship & Job Fair 2019 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองอธิการบดี ดร.พนม วิญญายอง ดร.พรรณรวี พรหมนารท และผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.สุวรรณา เดชาทัย ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ให้เกียรติร่วมงาน กิจกรรมในปีนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 65 หน่วยงานจากทั่วประเทศ ซึ่งนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวฝึกงานหรือจะสำเร็จการศึกษา สามารถสมัครเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานและสมัครงาน พร้อมรับการสัมภาษณ์ได้กับผู้ประกอบการโดยตรงภายในงานนี้

    รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี  กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมว่า ปีนี้มีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และมากขึ้นในทุกปี แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อมหาวิทยาลัยและคุณภาพของนักศึกษาจากสถาบันแห่งนี้

     “การที่เรามีงาน MFU Internship & Job Fair มีความสำคัญมาก กับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างบุคลากรออกไปสู่โลกการทำงาน ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง นั่นคือมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับฟังเสียงของผู้ประกอบการมาเสมอ ส่วนหนึ่งคือเสียงชื่นชมนักศึกษาของเราว่ามีความรู้ดี ภาษาเด่น สามารถทำงานในสังคมต่างวัฒนธรรมได้ ซึ่งเป็นเรื่องจริงหรือไม่ คงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะให้คำตอบแทนเรา ว่าการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการที่มาในวันนี้ทุกคนจะเป็นผู้ให้คะแนน และที่เห็นในวันนี้ก็คือมีผู้ประกอบการที่แสดงความจริงใจว่าอยากได้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งมีจำนวนบริษัทและหน่วยงานระดับประเทศที่มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กับเรามากขึ้นทุกปี”

    “การสร้างนักศึกษาของเรานั้น ผ่านกระบวนการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า ความเป็นแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และเรียนรู้จากกิจกรรมนอกห้องเรียน  นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการอยากได้ในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ คุณลักษณะของนักศึกษาที่เราสร้างนั้นสามารถตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 หรือไม่ อยากให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประเมิน และเป็นผู้ให้คำแนะนำกับเราว่า เราจะมีวิธีสร้างคุณภาพให้แก่บัณฑิตร่วมกันได้อย่างไร ในวันนี้ทุกท่านจะมีโอกาสได้คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ที่มีคุณสมบัติตรงตามประสงค์ของท่าน และได้คัดเลือกด้วยตัวท่านเอง หวังว่า MFU Internship & Job Fair จะทำให้เกิดกระบวนการระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ ที่จะร่วมกันสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงออกไปสู่สังคมต่อไป”

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1093 ครั้ง
นักศึกษาส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา