สำนักวิชานิติศาสตร์ เชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 พรุ่งนี้ (13 ก.ย.)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จะจัดกิจกรรมจะจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562  และปาฐกถาพิเศษเรื่อง บทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. ที่ห้อง 811 – 812 อาคารพลตำรวจเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทและหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่ม ติดต่อสำนักวิชานิติศาสตร์ 0-5391-6864 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 355 ครั้ง