25 ก.ย. ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 21 ปีแห่งการสถาปนา มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 160 รูป (ผู้เข้าร่วมพิธีจัดเตรียม 20 ชุด)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ ลานดาว

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 370 ครั้ง