ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

 

ณ ลานดาว 

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป (ผู้เข้าร่วมพิธีจัดเตรียม 20 ชุด)

 

ณ  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

เวลา 08.30 น. พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี 

 

ณ หอประชุมสมเด็จย่า  

เวลา 09.30 น. พิธีทางศาสนา

เวลา 10.00 น. พิธีถวายผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา

เวลา 10.15 น. กิจกรรมรายงานประชาชน

เวลา 11.15 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562

เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นพิธี

 

การแต่งกาย: ผู้บริหาร: ชุดพิธีการมหาวิทยาลัย (พาดสไบ)

                    พนักงาน:  ชุดพิธีการมหาวิทยาลัย (พาดสไบ) หรือ เสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัย

                    นักศึกษา: ชุดนักศึกษา

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 561 ครั้ง