พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ในหอประชุมสมเด็จย่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเหล่านักศึกษาใหม่ ผู้เป็นลำดวนช่อที่ 21 ได้กล่าวคำปฏิญาณตนว่า “ข้าพเจ้า ผู้เป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ต่อเบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้มีพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจมั่น ในการศึกษาเล่าเรียนจนสุดความสามารถ เพื่อหมายมั่นนำชาติสู่ความเจริญรุ่ง จะมีใจมุ่งผดุงชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้คงอยู่คู่ประชาชาติไทย จะรักษาไว้ซึ่งความรู้รักสามัคคี ให้คงมีในหมู่คณะและสังคม จะดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยภูมิรู้และภูมิธรรม จะยึดมั่นในกฎเกณฑ์และกติกา เพื่อให้มีความสงบและร่มเย็น จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์และเกียรติภูมิ ความเป็นนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยในพระนามแม่ฟ้าหลวงตลอดไป ขออนุภาพแห่งความจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยพลังแห่งความวิริยะอุตสาหะของข้าพเจ้า ได้น้อมนำให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยความสำเร็จในการศึกษา และสามารถพัฒนาตนไปสู่ความรุ่งเรือง และเป็นสุขชั่วกาลนาน”

     จากนั้นนักศึกษารุ่นพี่ติดเข็มตราให้กับนักศึกษารุ่นน้อง เพื่อส่งต่อความภาคภูมิใจในการเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง หลังจากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกอดคอล้อมวงบูมมหาวิทยาลัยด้วยเสียงดังกึกก้อง ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันต่อหน้าสมเด็จย่า และนับจากนี้ทุกคนถือเป็นศิษย์มีครู และเป็นลูกแม่ฟ้าหลวงอย่างสมบูรณ์

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 423 ครั้ง
นักศึกษาส่วนพัฒนานักศึกษา