MFii จัดพิธีลงนามจ้างพัฒนาเครื่องสำอาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างพัฒนาเครื่องสำอาง (สำหรับการเป็นที่ปรึกษาการตลาดสินค้า) ระหว่างบริษัท แอด คา ลี่ จำกัด กับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี อาจารย์กานต์จนาภา สถิรชวาล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผู้แทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นางสาวปราณดา ปวีตนาถนนท์ กรรมการ บริษัท แอด คา ลี่ จำกัด พร้อมด้วย นางสาวการะเกด นันทศรีนนท์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงนามในครั้งนี้

 

 

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud | อ่านข่าวทั้งหมด 735 ครั้ง